INTRASTAT - ostatní státy v EU

 

Slovensko

Práh pro osvobození od povinnosti vykazovat Intrastat na Slovensku je v roce 2017 stanoven ve výši 200.000 EUR pro směr přijetí a 400.000 EUR pro směr odeslání. Překročení prahu osvobození se sleduje zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání. Právnické a fyzické osoby, které nemají povinnost podávat přiznání k DPH, jsou osvobozené od povinnosti poskytovat informace v systému Intrastat. Hlášení musí být podána do 15-tého kalendářního dne následujícího měsíce (pokud tento termín vychází na sobotu, neděli nebo státní svátek, posouvá se termín na nejbližší následující pracovní den).

Polsko 

Změna v roce 2017 nastala také u  polského Intrastatu, kdy byl u směru odeslání zvýšen základní práh pro vykazování Intrastatu na částku 2 mil PLN, práh pro přijetí zůstává stejný na částce 3 mil PLN. Pro polský Intrastat platí ještě další prahy pro vykazování hlášení Intrastatu v detailní podobě (včetně údajů o statistické hodnotě, kódu dodacích podmínek a druhu dopravy). Pro rok 2017 je to 50 mil. PLN ve směru přijetí a 93 mil. PLN ve směru odeslání, počítáno za období minulého kalendářního roku. Termín pro podání hlášení Intrastatu je nejpozději do10-tého pracovního dne následujícího měsíce.

Rakousko

V roce 2017 je platný práh po jehož překročení vznikne povinnost vykazovat Intrastat v částce 750.000 EUR pro směr přijetí nebo směr odeslání. Termín pro podání hlášení Intrastatu je v Rakousku stanoven na 10-tý pracovní den měsíce následujícího. Limit ani termín pro podání Intrastatu zůstávají stejné jako v roce 2016.

Německo

Limit, po jehož překročení vznikne povinnost vykazovat Intrastat v Německu zůstává v roce 2017 nezměněn oproti roku 2016. Stále platí částky 800.000 EUR pro směr přijetí a 500.000 EUR pro směr odeslání. Změna je v limitech, od kterých vzniká povinnost vykazovat v hlášeních Intrastatu údaje o statistické hodnotě. Pro směr přijetí se limit zvýšil na částku 38 mil. EUR za předchozí rok a pro směr odeslání zůstává stejný v částce 38 mil. EUR za předchozí rok. Hlášení musí být podána nejpozději do10-tého pracovního dne následujícího měsíce.