CO JE INTRASTAT?

Intrastat  je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské Unie, to je mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU, nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR, s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z důvodů dopravních (tranzituje).

Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká všem subjektům (právnickým i fyzickým osobám) registrovaným v ČR k DPH, které odeslaly zboží do jiného členského státu Evropské unie, anebo přijaly zboží z jiného členského státu, v  hodnotě tzv. asimilačního prahu (rozumí se souhrnně do všech členských zemí EU) 8 mil. Kč - zvlášť pro přijaté a zvlášť pro odeslané zboží za kalendářní rok. Povinnost vykazování může zpravodajské jednotce vzniknout samostatně pro odeslané zboží, samostatně pro přijaté zboží nebo jak za odeslané, tak i za přijaté zboží současně.

Výkazy se podávají pouze v elektronické formě místně příslušnému celnímu úřadu v měsíční periodě stanovenými programovými aplikacemi po předchozím písemném oznámení o vzniku povinnosti vykazovat statistické údaje a následné registraci.

JAKÉ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME?

 • registrace klienta k vykazování údajů pro Intrastat u příslušného celního úřadu
 • příprava a sběr podkladů pro vykazování údajů v systému Intrastat
 • zařazování zboží do podpoložky celního sazebníku EU pro účely vykazování ve výkazu Intrastat
 • zpracovávání výkazů Intrastat (řádných, opravných, negativních hlášení)
 • podávání výkazů Intrastat příslušnému celnímu úřadu

 CO JE TŘEBA KE ZPRACOVÁNÍ VÝKAZŮ ?

 • Proforma-faktury, faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží
 • Dodací podmínku a druh dopravy, případně výši dopravného
 • Po dohodě je možné všechny dokumenty zasílat pohodlně elektronicky

CO SE STANE, KDYŽ SE INTRASTAT NEVYKAZUJE ?

Při zjištění, že Vaše společnost nepředává statistické údaje Intrastat příslušnému Celnímu úřadu, hrozí jí za tento správní delikt pokuta až do výše 1.000.000,- Kč.

KDO KONTROLUJE POVINNOST PODÁVAT HLÁŠENÍ ?

Český statistický úřad, Celní správa, Finanční správa.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAKÉ DALŠÍ SLUŽBY VÁM NABÍZÍME?

 • možnost poradenství či zastupování v celním, daňovém, správním řízení.

 • poradenská a konzultační činnost - informativní výpočet celního dluhu, licence, tarifování, celní preference, osvobození od cla, původ zboží, dodací podmínky, dopravní náklady, apod.

 • zpracování a vyřizování žádostí, odvolání , vyřizování právní agendy a zastupování v těchto řízeních před orgány celní správy a zastupování při projednávání celních přestupků a celních deliktů.

 • zpracování žádostí o závazné informace o sazebním zařazení zboží

 • služby administrativní povahy

 

Poslední aktualizace: 22.11.2018

© 2018 všechna práva vyhrazena  PPV consult s.r.o.